Covertec SP108 2-function Metal Stylus (x3) for Mio 168/9, 268/9, 336/8/9, 558, Navman iCN510/520

Covertec SP108 2-function Metal Stylus (x3) for Mio 168/9, 268/9, 336/8/9, 558, Navman iCN510/520

Compatible with Mio 168 -  Yakumo Pocket Delta 300 -  Navman iCN 510 / iCN 520 -  Mio 268 / 269 -  Mio 169

Set of 3 retractable stylus for Mitac Mio168 / 169 / 268 / 269 , Navman iCN510 / iCN 520

This stylus provides 2 functions :
  Stylus
  Reset

This stylus is also compatible with Mitac Mio 336 / 338 / 339 / 558

V1
SKU:COV0326
Weight:1.00
Price: $19.95
Loading...